TSS

 PDF24 Tools

 Bezplatné a jednoducho používateľné online PDF nástroje
 

 Portál technických noriem

 Vyhľadávanie noriem s podrobnými informáciami o platnosti noriem, o nahradzujúcich a nahradených normách a ďalšími podrobnosťami.
 

 Výpočet zaťaženia kábla

 Aplikácia k orientačnému stanoveniu maximálneho zaťaženia vodičov alebo káblov. Stačí vybrať len niekoľko parametrov, z ktorých je vypočítaná maximálna prúdová zaťažiteľnosť kábla s ohľadom na jeho oteplenie.
 

Jazyk

hh

dd